כל עסקת נדל”ן מחויבת בייעוץ וליווי של עורך דין, אשר בקיא בדיני מקרקעין. יש לערוך בדיקות מקדמיות על הנכס, משא ומתן משפטי, ועריכת הסכם שיגן על הקונה  ויבטיח את זכויותיו בנכס. עוד מתפקידו של עורך דין נדל”ן ברעננה אסף שובלי מייסד המשרד , לדאוג לתכנון המס ועריכת שומה עצמית וניצול הפטורים השונים מתשלומי המס לפי הנתונים של הקונה והמוכר, כאשר כל צד מיוצג ע”י עו”ד.

החתמת המוכר על ייפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת אזהרה

על עוה”ד מטעם המוכר, להחתים את הקונה על ייפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת אזהרה, שתירשם לטובת הקונה. ייפוי הכוח, יישאר אצל עורך הדין מטעם המוכר, מה שימנע מצב שבו הקונה ישלם את התשלום הראשון על הנכס,  וכן, עורך דין נדל”ן רעננה ירשום הערת אזהרה לטובתו  ויפר את ההסכם של התשלומים הנוספים. שימוש בייפוי הכוח יופעל, רק עם הפרת ההסכם מצד הקונה באמצעות עורך דינו של המוכר, עם מתן התראה מראש  לקונה.

 עוד נושאים שמטפל בהם עו”ד מקרקעין ברעננה

מלבד רכישת נכס, גם בהשכרת נכס, יש להיזהר, כגון בחירה נכונה של שוכר, כאשר עוה”ד למקרקעין, בודק את מצבו הכלכלי של  השוכר. ניתן לבדוק זאת, באמצעות תלושי משכורת או הכנסה מעסק, יש לוודא באמצעות עורך דין נדל”ן רעננה, כי אין מדובר בלקוח מוגבל בבנק, באמצעות רשימת בעלי חשבונות מוגבלים באתר של בנק ישראל. יש לוודא לגבי מטרת השכירות, אם מדובר על השכרה למטרת עסק, משרד או מגורים. יש לדעת, כי דירה שהיא לא למטרת מגורים, יכולה לגרור בעת מכירתה, תשלום מס שבח ולמנוע מהמוכר לנצל את הפטור מתשלום מס שבח.

סעיפים בחוזה השכירות  שיגנו על בעל הנכס המשכיר דירה

על עורך דין מקרקעין, יש לנסח את חוזה השכירות ולדאוג כי הסכם השכירות, יגן על בעל הנכס וכי לא יהיו מחלוקות עם השוכר. כמו כן, יש לקבל שיק בנקאי על סכום מוסכם מראש, אשר יכסה כמה חודשי שכירות במידה ולא ישולמו מצד השוכר.

אסף שובלי עורך דין נדל”ן ברעננה, ידאג כי השיק הבנקאי יופעל במקרה זה, או שאם נגרם נזק למושכר הוא יפעיל את השיק הבנקאי.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment