Skip to content

מדיה

*מזכרים/סרטונים אלו מהווים מידע כללי בלבד, הם אינם חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי אין להסתמך עליהם ואין בהם כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני.

עסקאות במוש"ע עם עו"ד אסף שובלי

התקשרויות בין יזמים לקבלנים עם עו"ד תומר שובלי

ייפוי כוח מתמשך עם עו"ד ליבנת שובלי

מס רכישה עם עו"ד גיל מליחי

עסקאות נדל"ן בחו"ל עם עו"ד תומר ירקוני

רכישת מקרקעין שאינם זמינים לבניה עם עו"ד פרדי יהב

דילוג לתוכן