ישנם כללים לפני עריכה וביצוע של עסקת נדל”ן. אם החוזה נעשה כאשר הנכס הוא כפי שהוא (AS IS ) וכן, הקונה מצהיר כי בדק את הנכס ומוותר על כל טענה. מצד שני, יש לציין כי על עורך דין נדל”ן בהוד השרון, במידה והעסקה מתבצעת בעיר זו, יהיה עליו ליידע את המוכר, כי במידה ולנכס יש פגמים שהוא מסתיר אותם, הוא יהיה חשוף לתביעה מצד הקונה. ההמלצה של עוה”ד מצד הקונה היא, לבדוק את הנכס היטב, באמצעות מהנדס בניין.

בדיקת כשלים במכירת הנכס ע”י עוה”ד למקרקעין

יש להוציא נסח טאבו ולבדוק, כי בעל הנכס הוא אכן בעליו. כמו כן,  בנסח הטאבו, ניתן לבדוק עיקולים או משכנתא על הנכס. כאשר קיים עיקול, מדובר על תמרור אזהרה ואסור לבצע התקדמות בעסקה ללא ייעוץ של עורך דין נדלן בהוד השרון. יש לציין, כי אם עדיין רובצת משכנתא על המוכר, זה אינו מהווה בעיה אך יש לתכנן נכון את העסקה, על מנת שהקונה לא ייפגע. על המוכר להצטייד במכתב כוונות מהבנק למשכנתאות, כאשר מכתב זה מהווה למעשה, התחייבות בלתי חוזרת של  הבנק כי בתמורה לתשלום של סכום כלשהו עד לתאריך מסוים כפי שיצוין במכתב, הבנק יתחייב להסיר את המשכנתא מהנכס.

תכנון התשלומים על הנכס בחוזה המכר

בחוזה המכר, יצוין הסדר התשלומים על הנכס, כאשר התשלום הראשון, יועבר באמצעות המחאה בנקאית שיימסר לעוה”ד. ההמחאה תימסר, רק לאחר רישום הערת אזהרה בטאבו לטובת הקונה באמצעות סיוע של עורך דין נדל”ן בהוד השרון. כל תשלום יתבצע באמצעות המחאה בנקאית ויש לקבל את חתימתו של המוכר וכי התשלום התבצע לשביעות רצונו. התשלום האחרון על הנכס, יועבר מול קבלות וכל המסמכים הדרושים לביצוע רישום הזכויות על שם הקונה, במעמד של עורך דין. המוכר יגיע עם המסמכים להעברת הנכס והקונה יגיע עם התשלום. כאשר עוה”ד מוודא כי המסמכים תקפים, יש לבצע את התשלום האחרון.

רישום הטאבו בפועל באמצעות עו”ד מקרקעין

יש לציין, כי לאחר מסירת החזקה בנכס, יש להעביר את החשבונות בנכס על שם הקונה. כמו כן על עו”ד לבצע את רישום הטאבו בפועל. היו כבר מקרים שהעברת הטאבו הוזנחה ע”י עורך דין נדל”ן בהוד השרון שייצג את הקונה, מה שהפך למסובך ולא מומלץ לקונה ככל שחלפו השנים. זו הסיבה, כי על הקונה לוודא כי זכויותיו הועברו בטאבו.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment