עורך דין נדל”ן בכפר סבא

עסקאות נדל”ן הן שם כולל לכל הקשור לרכישה ומכירה של קרקעות, מבנים, אם לתעשייה או למגורים. תפקידו של עורך דין נדל”ן בכפר סבא, הוא לדאוג לאינטרסים של לקוחותיו. גם בבדיקת הנכסים השונים לעומק, כאשר המטרה היא לוודא, כי אין שעבוד, עיקול, חריגות בנייה, תיאור שונה של הנכס, לאחר שנבדק ע”י מהנדס בניין  ועוד. לעו”ד מקרקעין ונדל”ן, יש תפקיד מכריע בהובלת כל הליך הרכישה או המכירה, תוך שמירה על זכויות לקוחותיו. עוה”ד הוא הרוח הגבית בעסקת המקרקעין.

מעורבות במסמכי המשכנתא של הקונה

כאשר ישנה עסקת מקרקעין, יש לדאוג להחתמת המוכר על המסמכים שמקובלים בבנק למשכנתאות על מנת לרשום הערת אזהרה לבנק, שיעביר את כספי המשכנתא ישירות למוכר. על עורך דין נדל”ן בכפר סבא, לוודא את הנוסח של מסמכי המשכנתא ובהתאם לכך, ירשום את הערותיו מול נציגי הבנק לטובת המוכר. עוה”ד יהיה נאמן לכספים, כאשר יש להפריש לרשות המיסים את גובה המס הנדרש לעסקת הנדל”ן. לאחר הורדת המס, יעביר עוה”ד את כספי הנכס לידי המוכר, בהתאם להסדר  התשלומים הכתוב בחוזה המכר.

הדיווח לרשות המיסים על עסקת הנדל”ן והרישום בטאבו

יש לקבל אישורים לטאבו מהעירייה, באמצעות עוה”ד אשר מייצג את המוכר ולאחר קבלת אישורים אלה, הוא יעביר את כלל האישורים והמסמכים במכירת הנכס, ואז יתקבל התשלום האחרון בעסקה ע”י המוכר מחשבון הנאמנות של עורך דין נדל”ן בכפר סבא עורך דין אסף שובלי מייסד המשרד . על עוה”ד ליידע את הקונה והמוכר, בדבר גובה תשלום המיסים שישלם כל צד בעסקה, עוד לפני שלב חתימת החוזה. יש לדעת למשל, מה מצב הנכס אם מדובר במכירת דירה, בית צמוד קרקע, בית מגורים שיש בו זכויות בניה, לא יהיה פטור ממס שבח. ישנן דרכים להפחית את המס למשל, אם מדובר בדירה יחידה ועוד דרכים שעוה”ד שגם בקיא במיסוי נכסים, יוכל לסייע בהפחתת המס.

זכות הבעלות במקרקעין והעברת הבעלות באמצעות עו”ד נדל”ן

הבעלות במקרקעין, היא הזכות להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם וכן, לעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או הסכם. הכוונה היא שזכות הבעלות  להחזיק במקרקעין. לכן, עורך דין נדל”ן כפר סבא יהיה חייב לוודא, כי הבעלות הועברה במלואה לקונה.

עורך דין מס שבח בכפר סבא

כאשר מוכרים דירה, מס השבח עליה, כאשר זכויות הבנייה אינן מנוצלות יהיה בשיעור של 25%. למשל דירה שנרכשה בסכום של 1,800,000 ₪, ונמכרה לאחר מכן בסכום של 2,300,000 שקלים, למוכר נהיה רווח של 500,000 ₪.  עורך דין מס שבח בכפר סבא, יסביר לכם, כי השבח בעסקה זו הוא חלק מהכנסות המכירה בניכוי  של הוצאות המוכרות למס, לפי סעיף 39 וסעיף 39א לחוק מיסוי המקרקעין.  עורכי דין מקרקעין, הבקיאים במיסוי, יש להכין את הדיווח לרשות המיסים, כאשר הדו”ח יכלול מקסימום הוצאות מוכרות על פי הדין, או על פי הפסיקה, מה שישפיע על גובה תשלום מס השבח ויקטינו את הסכום חוקית.

 החזר על מס שבח לפני התיישנות השומה

אם ביצעתם עסקת מקרקעין ב-6 השנים האחרונות, ניתן יהיה לטפל בהחזר מס שבח. בדיקה בדבר הזכאות להחזרת מס שבח, חייבת להביא בחשבון את הנתונים הספציפיים של העסקה. כל עורך דין מס שבח בכפר סבא יוכל לומר לכם, כי ישנן סיבות של קיזוז הפסדים, התחשבות בהפחתת מס וניכויים, ניכוי הוצאות בשיעורי מס מיוחדים, ניצול הקלות במס שבח, שהוענקו בחוק באמצעות רשות המיסים, שימוש בפטורים שהוענקו בחוק.

חלק מההוצאות שינוכו ממס השבח הן: הוצאות שכ”ט עו”ד, עמלת מתווך, עלות שמאי לקבלת משכנתא, דמי היוון, אם מדובר באדמה ששייכת למקרקעי ישראל, מס הרכישה ששולם, הוצאות הריבית הריאלית ששולמה בגלל המשכנתא בהתאם ללוח הסילוקין של הבנק למשכנתאות, הוצאות שיפוץ להשבחת הנכס, כאשר הן מגובות בקבלות.

פטור ממס שבח – באילו מקרים?

כאשר דירת המגורים היא דירה מזכה, המוכר מכר את מלוא זכויותיו בדירת המגורים, או שהמוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ שימציא אישורים מרשויות המס בארץ תושבותו ואין לו עוד דירה באותה המדינה. אם העסקה התבצעה באמצעות עורך דין מס שבח בכפר סבא אסף שובלי מייסד המשרד, תוכלו לקבל את הפטור, אם אתם עונים על אחד מהנתונים הללו.

כמו כן, פטור ממס שבח, יוענק עד לגובה התקרה של 4,495,000 ₪. יש לציין כי פטור ממס שבח, יוענק גם למוכר שהוא בעל הזכות בנכס במשך 18 שנים, או לפחות מהיום שמדובר על דירת מגורים. עורך דין מס שבח בכפר סבא, אף יידע אתכם כי הפטור מותנה, אם המוכר לא מכר דירה אחרת בפטור בשנה וחצי הקודמות למכירה.

עורך דין מקרקעין כפר סבא

כל עסקאות המקרקעין, מלוות בעורך דין מקצועי, אשר מתמחה בדיני מקרקעין וכן במיסוי שיש לשלם עבור כל עסקה מסוג זה. על מנת להגן על האינטרסים שלכם, כמי שרוכש נדל”ן, יש להיעזר עם עורך דין מקרקעין כפר סבא, במידה ואתם עומדים בפני עסקת נדל”ן באזור זה. הסיבה לבחור עורך דין מקומי היא שהוא מכיר את האזור והנכסים השונים בעיר זו, את רשויות המס  וכן, יוכל אף לסייע בהפחתת מיסוי המקרקעין. הדבר החשוב ביותר שעל עורך הדין לבצע הוא, בדיקה מקיפה של הנכס בטרם חתימת החוזה, כך שתהיו בטוחים כי אתם רוכשים נכס ללא בעיות כגון חריגות בניה, בעיות ברישום, חובות ועיקולים על הנכס ועוד.

העברת זכויות בנכס והגנה על זכויות המוכר או הקונה של הנכס

כאשר עורך דין מקרקעין, בדק היטב את הנכס ורישומיו, את היבטי המס וכדומה, הוא יערוך חוזה אשר נועד להגן על הצד שהוא מייצג והכוונה היא למוכר או לקונה של הנכס. כל עורך דין מקרקעין כפר סבא, ימליץ לכם שלא לחסוך בשכר הטרחה ולשכור את שירותיו של הצד הנוסף בעסקה. זוהי טעות גדולה, היות ועורך דין של הצד השני בעסקה, יגן על האינטרס של הלקוח שלו ולא על האינטרסים שלכם.

חוק  מיסוי המקרקעין (תשכ”ג 1963), מגדיר מקרים אשר בהם חלה חובה על תשלום מיסים כגון מס רכישה ומס שבח. חוק זה למעשה, מפרט את חישוב המס וכיצד תשלום זה נקבע, אם מצד הקונה ואם מצד המוכר. אם רכשתם נכס או שאתם עומדים לרכוש נכס בכפר סבא, מומלץ כי תמצאו עורך דין מקרקעין כפר סבא מומלץ, אשר ביצע עסקאות נדל”ן, על הצד הטוב ביותר.

קשרים חשובים שיש לעורך דין מקרקעין שתוכלו להסתייע בהם בעת רכישת נכס

כל עורך דין מקרקעין, ימליץ לכם על אנשי מקצוע מהותיים אשר יהיו מכריעים עבורכם לפני רכישת נכס. למשל מהנדס בניין, חברת בדק בית כך שתוכלו לבדוק היטב את הנכס, במיוחד כאשר מדובר על דירה או בית וכל נכס אחר מיד שנייה. במידה ויתגלו ליקויים חמורים בנכס, עורך דין מקרקעין כפר סבא יציע לכם להימנע מהעסקה, מה שיציל אתכם בעתיד. אם מדובר על ליקויים זניחים, ניתן יהיה להתמקח על מחיר הנכס.

מומלץ כי תבחרו עורך דין שהתמחותו היא בתחום הנדל”ן כגון משרד עורכי דין שובלי ושות, אשר  הוקם בשנת 2008. צוות המשרד מעניק שירותים משפטיים ובעל יחס אדיב. המשרד מתמחה בליווי וייצוג משפטי, עסקאות מקרקעין עבור יזמים, קבוצות רכישה ומשקיעי נדל”ן. תוכלו לפנות אל עורך דין מקרקעין כפר סבא במשרדנו ולקבל את השירות האמין והמקצועי ביותר. 

מזכר זה הינו מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי אין להסתמך עליו ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני.