עורך דין מס שבח בכפר סבא

כאשר מוכרים דירה, מס השבח עליה, כאשר זכויות הבנייה אינן מנוצלות יהיה בשיעור של 25%. למשל דירה שנרכשה בסכום של 1,800,000 ₪, ונמכרה לאחר מכן בסכום של 2,300,000 שקלים, למוכר נהיה רווח של 500,000 ₪.  עורך דין מס שבח בכפר סבא, יסביר לכם, כי השבח בעסקה זו הוא חלק מהכנסות המכירה בניכוי  של הוצאות המוכרות למס, לפי סעיף 39 וסעיף 39א לחוק מיסוי המקרקעין.  עורכי דין מקרקעין, הבקיאים במיסוי, יש להכין את הדיווח לרשות המיסים, כאשר הדו”ח יכלול מקסימום הוצאות מוכרות על פי הדין, או על פי הפסיקה, מה שישפיע על גובה תשלום מס השבח ויקטינו את הסכום חוקית.

 החזר על מס שבח לפני התיישנות השומה

אם ביצעתם עסקת מקרקעין ב-6 השנים האחרונות, ניתן יהיה לטפל בהחזר מס שבח. בדיקה בדבר הזכאות להחזרת מס שבח, חייבת להביא בחשבון את הנתונים הספציפיים של העסקה. כל עורך דין מס שבח בכפר סבא יוכל לומר לכם, כי ישנן סיבות של קיזוז הפסדים, התחשבות בהפחתת מס וניכויים, ניכוי הוצאות בשיעורי מס מיוחדים, ניצול הקלות במס שבח, שהוענקו בחוק באמצעות רשות המיסים, שימוש בפטורים שהוענקו בחוק.

חלק מההוצאות שינוכו ממס השבח הן: הוצאות שכ”ט עו”ד, עמלת מתווך, עלות שמאי לקבלת משכנתא, דמי היוון, אם מדובר באדמה ששייכת למקרקעי ישראל, מס הרכישה ששולם, הוצאות הריבית הריאלית ששולמה בגלל המשכנתא בהתאם ללוח הסילוקין של הבנק למשכנתאות, הוצאות שיפוץ להשבחת הנכס, כאשר הן מגובות בקבלות.

פטור ממס שבח – באילו מקרים?

כאשר דירת המגורים היא דירה מזכה, המוכר מכר את מלוא זכויותיו בדירת המגורים, או שהמוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ שימציא אישורים מרשויות המס בארץ תושבותו ואין לו עוד דירה באותה המדינה. אם העסקה התבצעה באמצעות עורך דין מס שבח בכפר סבא אסף שובלי מייסד המשרד, תוכלו לקבל את הפטור, אם אתם עונים על אחד מהנתונים הללו.

כמו כן, פטור ממס שבח, יוענק עד לגובה התקרה של 4,495,000 ₪. יש לציין כי פטור ממס שבח, יוענק גם למוכר שהוא בעל הזכות בנכס במשך 18 שנים, או לפחות מהיום שמדובר על דירת מגורים. עורך דין מס שבח בכפר סבא, אף יידע אתכם כי הפטור מותנה, אם המוכר לא מכר דירה אחרת בפטור בשנה וחצי הקודמות למכירה.