עורך דין נדל”ן בכפר סבא

עסקאות נדל”ן הן שם כולל לכל הקשור לרכישה ומכירה של קרקעות, מבנים, אם לתעשייה או למגורים. תפקידו של עורך דין נדל”ן בכפר סבא, הוא לדאוג לאינטרסים של לקוחותיו. גם בבדיקת הנכסים השונים לעומק, כאשר המטרה היא לוודא, כי אין שעבוד, עיקול, חריגות בנייה, תיאור שונה של הנכס, לאחר שנבדק ע”י מהנדס בניין  ועוד. לעו”ד מקרקעין ונדל”ן, יש תפקיד מכריע בהובלת כל הליך הרכישה או המכירה, תוך שמירה על זכויות לקוחותיו. עוה”ד הוא הרוח הגבית בעסקת המקרקעין.

מעורבות במסמכי המשכנתא של הקונה

כאשר ישנה עסקת מקרקעין, יש לדאוג להחתמת המוכר על המסמכים שמקובלים בבנק למשכנתאות על מנת לרשום הערת אזהרה לבנק, שיעביר את כספי המשכנתא ישירות למוכר. על עורך דין נדל”ן בכפר סבא, לוודא את הנוסח של מסמכי המשכנתא ובהתאם לכך, ירשום את הערותיו מול נציגי הבנק לטובת המוכר. עוה”ד יהיה נאמן לכספים, כאשר יש להפריש לרשות המיסים את גובה המס הנדרש לעסקת הנדל”ן. לאחר הורדת המס, יעביר עוה”ד את כספי הנכס לידי המוכר, בהתאם להסדר  התשלומים הכתוב בחוזה המכר.

הדיווח לרשות המיסים על עסקת הנדל”ן והרישום בטאבו

יש לקבל אישורים לטאבו מהעירייה, באמצעות עוה”ד אשר מייצג את המוכר ולאחר קבלת אישורים אלה, הוא יעביר את כלל האישורים והמסמכים במכירת הנכס, ואז יתקבל התשלום האחרון בעסקה ע”י המוכר מחשבון הנאמנות של עורך דין נדל”ן בכפר סבא עורך דין אסף שובלי מייסד המשרד . על עוה”ד ליידע את הקונה והמוכר, בדבר גובה תשלום המיסים שישלם כל צד בעסקה, עוד לפני שלב חתימת החוזה. יש לדעת למשל, מה מצב הנכס אם מדובר במכירת דירה, בית צמוד קרקע, בית מגורים שיש בו זכויות בניה, לא יהיה פטור ממס שבח. ישנן דרכים להפחית את המס למשל, אם מדובר בדירה יחידה ועוד דרכים שעוה”ד שגם בקיא במיסוי נכסים, יוכל לסייע בהפחתת המס.

זכות הבעלות במקרקעין והעברת הבעלות באמצעות עו”ד נדל”ן

הבעלות במקרקעין, היא הזכות להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם וכן, לעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או הסכם. הכוונה היא שזכות הבעלות  להחזיק במקרקעין. לכן, עורך דין נדל”ן כפר סבא יהיה חייב לוודא, כי הבעלות הועברה במלואה לקונה.

עורך דין מס שבח בכפר סבא

כאשר מוכרים דירה, מס השבח עליה, כאשר זכויות הבנייה אינן מנוצלות יהיה בשיעור של 25%. למשל דירה שנרכשה בסכום של 1,800,000 ₪, ונמכרה לאחר מכן בסכום של 2,300,000 שקלים, למוכר נהיה רווח של 500,000 ₪.  עורך דין מס שבח בכפר סבא, יסביר לכם, כי השבח בעסקה זו הוא חלק מהכנסות המכירה בניכוי  של הוצאות המוכרות למס, לפי סעיף 39 וסעיף 39א לחוק מיסוי המקרקעין.  עורכי דין מקרקעין, הבקיאים במיסוי, יש להכין את הדיווח לרשות המיסים, כאשר הדו”ח יכלול מקסימום הוצאות מוכרות על פי הדין, או על פי הפסיקה, מה שישפיע על גובה תשלום מס השבח ויקטינו את הסכום חוקית.

 החזר על מס שבח לפני התיישנות השומה

אם ביצעתם עסקת מקרקעין ב-6 השנים האחרונות, ניתן יהיה לטפל בהחזר מס שבח. בדיקה בדבר הזכאות להחזרת מס שבח, חייבת להביא בחשבון את הנתונים הספציפיים של העסקה. כל עורך דין מס שבח בכפר סבא יוכל לומר לכם, כי ישנן סיבות של קיזוז הפסדים, התחשבות בהפחתת מס וניכויים, ניכוי הוצאות בשיעורי מס מיוחדים, ניצול הקלות במס שבח, שהוענקו בחוק באמצעות רשות המיסים, שימוש בפטורים שהוענקו בחוק.

חלק מההוצאות שינוכו ממס השבח הן: הוצאות שכ”ט עו”ד, עמלת מתווך, עלות שמאי לקבלת משכנתא, דמי היוון, אם מדובר באדמה ששייכת למקרקעי ישראל, מס הרכישה ששולם, הוצאות הריבית הריאלית ששולמה בגלל המשכנתא בהתאם ללוח הסילוקין של הבנק למשכנתאות, הוצאות שיפוץ להשבחת הנכס, כאשר הן מגובות בקבלות.

פטור ממס שבח – באילו מקרים?

כאשר דירת המגורים היא דירה מזכה, המוכר מכר את מלוא זכויותיו בדירת המגורים, או שהמוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ שימציא אישורים מרשויות המס בארץ תושבותו ואין לו עוד דירה באותה המדינה. אם העסקה התבצעה באמצעות עורך דין מס שבח בכפר סבא אסף שובלי מייסד המשרד, תוכלו לקבל את הפטור, אם אתם עונים על אחד מהנתונים הללו.

כמו כן, פטור ממס שבח, יוענק עד לגובה התקרה של 4,495,000 ₪. יש לציין כי פטור ממס שבח, יוענק גם למוכר שהוא בעל הזכות בנכס במשך 18 שנים, או לפחות מהיום שמדובר על דירת מגורים. עורך דין מס שבח בכפר סבא, אף יידע אתכם כי הפטור מותנה, אם המוכר לא מכר דירה אחרת בפטור בשנה וחצי הקודמות למכירה.

עורך דין כפר סבא

דיני המקרקעין, מהווים תחום משפטי בעל היקף רב שעוסק בכל מיני סוגיות הקשורות לענף הנדל”ן. תחום דיני המקרקעין והנדל”ן מעוגן במספר חוקים אשר מונהגים בישראל אשר כוללים את חוק המקרקעין (התשכ”ט 1969) בחוק המקרקעין, מוזכרים גם חוקי התכנון והבניה התשכ”ה 1965 וכן, חוק מכר הדירות התשל”ה 1974, כאשר מטרת חוק זה הינו הקנייה של זכויות של רוכשי דירות. אם אתם מעוניינים לרכוש נכס בעיר כפר סבא, מומלץ למצוא עורך דין כפר סבא, אשר מתמחה בכל נושאי המקרקעין הקשורים הן למגזר הפרטי והן למגזר העסקי-מסחרי.                                                                                         

מדוע עדיף לקבל המלצות על עורך דין כפר סבא?

זו שאלה טובה, היות וכל עורכי הדין העוסקים במקרקעין, לבטח יציעו שירותים דומים. העניין הוא שמי שיש לו משרד עורך דין כפר סבא, מכיר היטב את המוסדות הקשורים למקרקעין, כגון וועדת התכנון והבנייה, עיריית כפר סבא לשכת מיסוי המקרקעין האמונה על אזור כפר סבא ועוד. הקשרים של עוה”ד יסייעו ויקלו על לקוחות אשר מעוניינים לרכוש נכס בעיר כפר סבא, או כאלה שמעוניינים בייצוג של עורך דין מקרקעין אשר ייצג אותם אל מול הרשויות האמונות על נכסי המקרקעין באזור כפר סבא.

טיפול משפטי מסור בעסקאות נדל”ן

יש לציין כי תחומי דיני המקרקעין, חולשים על פרויקטים שונים כגון התחדשות עירונית (פרויקטים מסוג תמ”א 38), עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה ועד ייעוץ לגבי רכישת נכסים מניבים להשקעה. גם רכישת דירות מגורים, נכסי נדל”ן מסחריים, טיפול בחוזי שכירות, פינוי מושכר, פירוק שותפות מנכס נדל”ן בירושה ועוד. על כל אלה אמון עורך דין כפר סבא אשר עוסק שנים בתחום המקרקעין.

קריטריונים לבחירה מושכלת של עורך דין כפר סבא בתחום המקרקעין והמשפט האזרחי

ראשית על מנת לבחור נכון עורך דין, יש לבחור את המיקום הרצוי לכם, לפי העיר שבה אתם עורכים או עומדים לערוך עסקת מקרקעין. יש לבחור משרד עורכי דין, אשר הוא גדול, מוכר ומוביל בתחום המקרקעין וכן, מתמחה בכל ההיבטים המשפטיים, החל מחוזי שכירות, עסקאות מכר, טיפול בעסקאות נדל”ן מורכבות ועוד. אם אתם מתעניינים לגבי עורך דין בכפר סבא, אחד מהמשרדים המובילים והמומלצים בתחום המקרקעין הוא משרד עורכי דין שובלי ושות’. המשרד נחשב למוביל ובולט בתחומו ומומלץ ע”י לקוחות שבעי רצון. אחד מהיתרונות הבולטים במשרד עורכי דין שובלי הוא היחס האישי שהלקוחות מקבלים. המשרד מייצג לקוחות פרטיים ועסקיים ועיקר עיסוקו הינו בתחום המקרקעין. המשרד משיג ללקוחותיו את הפתרונות הטובים ביותר בדרך הקצרה ביותר.

המשרד  מתמחה במתן ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי, ניהול של תיקים ועסקאות מורכבות בנדל”ן, הליכי גישור, ליטיגציה, ליקויי בנייה ועוד. אם אתם מחפשים  משרד עורך דין כפר סבא כדאי שתבררו לגבי משרד עורכי דין שובלי ושות’.

מזכר זה הינו מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי אין להסתמך עליו ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני.