עורך דין מיסים ונדל”ן

תאונות מס יש להימנע מהן, היות והן בהחלט עשויות להיגרם, גם אם מדובר במכירת דירת מגורים. למשל, כאשר לא קיימת מודעות לכך, שלדירה ישנן עוד זכויות בנייה, אם בגלל תמ”א או מכוח תב”ע.יש להתייעץ טרם ביצוע העסקה עם עורך דין מיסים ונדל”ן, כך שתוכלו להימנע מטעויות שתעלינה ביוקר. אם לדירה, קיימות זכויות בנייה נלוות, יש לערוך פיצול רעיוני של שווי מכירת הנכס שהושפע מקיומן של זכויות בנייה נוספות.

האם ישנה הטבה במס רכישה או מס שבח לבני זוג שלאחד יש דירה ולשני אין?

ניתן לקבל הטבה במס רכישה או במס שבח, לבני זוג, כאשר לאחד מהם יש דירה בבעלותו ולשני אין. דבר זה אפשרי, עורך דין  מיסים ונדל”ן ידע לומר לכם, כיכאשר יש הסכם של יחסי ממון בין בני הזוג וקיימת הפרדת רכוש בפועל. היום, הורחבה ההטבה גם אם בני הזוג, גרים בדירה של אחד מבני הזוג. אם מדובר בדירה שהיא משותפת לבני הזוג, מסתבר לא אחת, כי לאחר שהוגש דיווח למיסוי מקרקעין, ישנן הוצאות נוספות שלא נדרשו, אפשרויות גם לקיזוז הפסדים, או פריסת השבח בין בני הזוג ל-4 שנים לאחור וכן, הוראות נוספות, אשר מאפשרות לתקן את שומת המס וקבלת החזרי מס שבח משמעותיים יחד עם ריבית והצמדה.

דירה נוספת או דירה שהתקבלה במתנה – מס רכישה עולה

בתאריך 31.10.21, פורסם כי תזכיר החוק להעלאת מס רכישה ברכישת דירה נוספת או בקבלת דירה שניתנה במתנה שהיא דירה נוספת, למינימום של 8% מגובה הרכישה. זו הסיבה כי ייעוץ מטעם עורך דין מיסים ונדל”ן, שיבצע עבורכם תכנון מראש של הרכישה וכן, סדר מכירות של נכסים, היות ולעיתים, מחד גיסא, החיסכון במס הרכישה, יעלה בהרבה, מגובה תשלום מס השבח.

רכישת דירה להשקעה – עלייה וקוץ בה

כאמור,רכישת דירה להשקעה, יכולה לגרום למס שבח גבוה יותר, היות ומדובר על דירה נוספת, זו הסיבה שיש לתכנן את סדר הרכישות ע”י עורך דין מיסים ונדל”ן. למשל אם אדם שבבעלותו דירה אחת והוא מעוניין לרכוש דירה קטנה להשקעה, ישלם מס שבח גבוה במכירה של דירת המגורים הראשונה, כי דירת המגורים תיחשב כעוד דירה בבעלותו.