עסקת מקרקעין כגון רכישת דירה מיד שנייה מאדם פרטי או רכישת נכס חדש מקבלן, כרוכה בהרבה בדיקות משפטיות, על מנת להיות בטוחים בביצוע העסקה. לא אחת, מתגלות בעיות ולכן, יש לברר היטב את כל נושא העסקה לעומק, באמצעות אסף שובלי עורך דין נדלן ברמת השרון. לדוגמא, כאשר העסקה היא מקבלן, עוה”ד יקבל עותק מהחוזה לבדיקה. יש לציין, כי גם אם מדובר בחוזה מכר סטנדרטי, ישנם לא מעט קשיים שיכולים להיות לרעתו של הלקוח שהוא הקונה של הנכס.

ניהול משא ומתן באמצעות עורך דין מקרקעין

כאשר עורך דין, רואה ועובר על חוזה המכר של רכישת נכס מקבלן, ישנם סעיפים שהוא עשוי לפסול אותם בחוזה שהקבלן העביר לרוכש.  יש להגיע למשא ומתן שיתנהל מול עורך דין שמייצג את הקבלן, לבין עורך דין מקרקעין ברמת השרון, שמייצג את הקונה, על מנת להגיע להסכמה הדדית, כך שהעסקה לא תעלה על שרטון. לדוגמא, אם קיימים פערים משמעותיים, בין רצון הקבלן לרצון הרוכש של הנכס.

נושאים חשובים שיבדוק עורך דין מקרקעין וותיק

יש לציין, כי תפקידיו של עורך דין מקרקעין הם רבים לדוגמא עליו לבדוק, כי האדם שמציג כי הוא בעל הנכס, אכן בעליו. על עוה”ד לבדוק, מה רשום בנסח הטאבו, אם יש בעלי זכויות נוספים, אם קיימת הערת אזהרה, שעבוד או משכנתא.  כמו כן, על עורך דין נדלן ברמת השרון אסף שובלי מייסד המשרד, לקבוע את תנאי התשלום, אם על הרוכש ליטול משכנתא עליו לדאוג לקבלת המשכנתא וכדומה.

אל תשכרו את שירותיו של עורך דין מקרקעין לייצוג שני הצדדים

ישנם אנשים רבים, אשר  מבצעים טעות קשה, על מנת להוזיל את העלויות של עורך דין מקרקעין  ולכן, אחד מהצדדים מציע כי עורך דינו הוא עורך דין מקרקעין שיכול לייצג את שני הצדדים. זוהי טעות היות וכל עורך דין מקרקעין ברמת  השרון , אשר מייצג את שני הצדדים לא ידאג לאינטרסים של שני הצדדים. ישנן עסקאות נדל”ן שהן קלילות יותר, אך בסופו של דבר ישנם פערים בין רצון המוכר לרצון הקונה ולכן  עורך דין מומחה בדיני מקרקעין, ימצא את שביל הזהב.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment