עסקאות נדל”ן הן שם כולל לכל הקשור לרכישה ומכירה של קרקעות, מבנים, אם לתעשייה או למגורים. תפקידו של עורך דין נדל”ן בכפר סבא, הוא לדאוג לאינטרסים של לקוחותיו. גם בבדיקת הנכסים השונים לעומק, כאשר המטרה היא לוודא, כי אין שעבוד, עיקול, חריגות בנייה, תיאור שונה של הנכס, לאחר שנבדק ע”י מהנדס בניין  ועוד. לעו”ד מקרקעין ונדל”ן, יש תפקיד מכריע בהובלת כל הליך הרכישה או המכירה, תוך שמירה על זכויות לקוחותיו. עוה”ד הוא הרוח הגבית בעסקת המקרקעין.

מעורבות במסמכי המשכנתא של הקונה

כאשר ישנה עסקת מקרקעין, יש לדאוג להחתמת המוכר על המסמכים שמקובלים בבנק למשכנתאות על מנת לרשום הערת אזהרה לבנק, שיעביר את כספי המשכנתא ישירות למוכר. על עורך דין נדל”ן בכפר סבא, לוודא את הנוסח של מסמכי המשכנתא ובהתאם לכך, ירשום את הערותיו מול נציגי הבנק לטובת המוכר. עוה”ד יהיה נאמן לכספים, כאשר יש להפריש לרשות המיסים את גובה המס הנדרש לעסקת הנדל”ן. לאחר הורדת המס, יעביר עוה”ד את כספי הנכס לידי המוכר, בהתאם להסדר  התשלומים הכתוב בחוזה המכר.

הדיווח לרשות המיסים על עסקת הנדל”ן והרישום בטאבו

יש לקבל אישורים לטאבו מהעירייה, באמצעות עוה”ד אשר מייצג את המוכר ולאחר קבלת אישורים אלה, הוא יעביר את כלל האישורים והמסמכים במכירת הנכס, ואז יתקבל התשלום האחרון בעסקה ע”י המוכר מחשבון הנאמנות של עורך דין נדל”ן בכפר סבא עורך דין אסף שובלי מייסד המשרד . על עוה”ד ליידע את הקונה והמוכר, בדבר גובה תשלום המיסים שישלם כל צד בעסקה, עוד לפני שלב חתימת החוזה. יש לדעת למשל, מה מצב הנכס אם מדובר במכירת דירה, בית צמוד קרקע, בית מגורים שיש בו זכויות בניה, לא יהיה פטור ממס שבח. ישנן דרכים להפחית את המס למשל, אם מדובר בדירה יחידה ועוד דרכים שעוה”ד שגם בקיא במיסוי נכסים, יוכל לסייע בהפחתת המס.

זכות הבעלות במקרקעין והעברת הבעלות באמצעות עו”ד נדל”ן

הבעלות במקרקעין, היא הזכות להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם וכן, לעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או הסכם. הכוונה היא שזכות הבעלות  להחזיק במקרקעין. לכן, עורך דין נדל”ן כפר סבא יהיה חייב לוודא, כי הבעלות הועברה במלואה לקונה.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment